Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych

Ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych 2019. Nowa matryca stawek VAT. W artykule pokażemy zatem całościowo tematykę wdrażanych przemian w przepisach również praktykę stosowania dotychczasowych regulacji, które nadal budzą wiele wątpliwości. Odbiorcami artykułu są właściciele firm, główni i samodzielni księgowi, dyrektorzy finansowi, osoby rozliczające podatki i odpowiedzialne za finanse, controllerzy finansowi, pracownicy działów księgowych i finansowych. Podczas artykułu omówione zostaną ostatnie zmiany w zakresie VAT, planowane zmiany dodatkowo ich rzeczowe zastosowanie. Celem artykułu jest, żeby uczestnicy nabyli także wiedzę w obszarze zmian w rozliczaniu podatku VAT, jakim sposobem i umiejętność skutecznego rozwiązywania problemów podatkowych występujących w praktyce. W artykule będą podejmowane tematy dotyczące kolejnych zmian wdrażanych w zakresie podatku VAT, między innymi nowe regulacje dotyczące obrotu bonami, przejście na cd system kas fiskalnych, oparcie stawek obniżonych na nomenklaturze celnej CN, w miejsce obecnej PKWiU, oficjalna wypowiedź VAT w formacie JPK, pożyteczne problemy spojone ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, a zarówno najnowsze orzecznictwo organów podatkowych, sądów administracyjnych i Trybunału Sprawiedliwości UE. Rok to następny faza wdrażania zmian, jakie Podatkowa księga rozchodów 2019 mają zwłaszcza na celu uszczelnianie systemu VAT, jednakowoż odbiją się one na rozliczeniach wszystkich, dodatkowo uczciwych podatników, nakładając na nich coraz to nowe obowiązki. Ostatnie pół roku pokazało zarówno wiele problemów powiązanych ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Ponadto, obserwowaliśmy wielokrotne przemiany podejścia organów podatkowych do różnorodnych zagadnień w obszarze podatku VAT. Bogate orzecznictwo pozwala tak jak innym sposobem spojrzeć na interpretację wielu przepisów. Ministerstwo opublikowało ostatnimi czasy listę przesłanek, których spełnienia oczekuje w celu zabezpieczenia odliczenia VAT, gdy podatnik nieświadomie zostanie uwikłany w przestępstwo podatkowe w VAT. Nowe normy dotyczące opodatkowanie bonów, voucherów i kart podarunkowych. Nowa matryca stawek VAT – przejście z PKWiU na CN. Kasy fiskalne i paragony elektroniczne. Faktury wystawiane do paragonów. Zmiana definicji pierwszego zasiedlenia. Ograniczenie możliwości odzyskania Vat Ustawa o podatku tonażowym 2019 przy korektach okresów przeszłych. Zmiany w obszarze ulgi na złe długi w VAT. Likwidacja deklaracji VAT. Rozszerzenie sankcji VAT. Praktyczne problemy ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. Przesłanki dochowania należytej staranności. Najnowsze orzecznictwo w obszarze VAT.

Komentarze: 1


noavatar.png
Procedura oświatowa udzielenia nauczycielowi urlopu macierzyńskiego/wychowawczego/rodzicielskiego 2019-06-04

F * ckin 'niesamowite kwestie tutaj. Cieszę się widząc twój post. Dzięki tak bardzo i cieszę się, że Cię dotknę. Czy uprzejmie wyślesz mi pocztę?

Top